info

For more information on expEAR, contact:

Henrik Frisk – email or phone: 46 (0)73 336 8340

expEAR är ett ord sammansatt av engelskans /expression/ eller /explore/ och /hear/ eller /ear/ och dessa ord sammanfattar ganska väl vad projektet handlar om: det uttryckta, det utforskade och det hörda. Personerna bakom – Henrik Frisk (saxofoner), Maggi Olin (piano) och Peter Nilsson (trummor) – har känt varandra och spelat tillsammans i två decennier i olika konstellationer men expEAR är mer än bara en grupp. En lika viktig del är att genom musiken försöka att bättre förstå relationerna mellan det upprepande, det förvaltande, och det förnyande. Vad är nytt och hur kan det kontextualiseras så att det blir kommunicerbart till publiken? Hur kan den estetiska diskussionen bli levande och förhålla sig till det spelade, snarare än föreställningen av det spelade? Hur kan vi kommunicera musikens byggstenar på ett meningsfullt sätt?

Tillsammans med musiker med en personlig och stark estetik söker vi svar på dessa och andra frågor och det första mötet är med violinisten Katt Hernandez. Hon är ursprungligen från USA men numera bosatt i Stockholm och har arbetat med många olika stilar (improviserad, elektroakustisk, Grekisk musik och musik från balkan) och musiker från hela världen. I Sverige kan nämnas Sten Sandell, David Stackenäs, Klas Nevrin och Mats Erlandsson och av de amerikanska kanske främst Joe Maneri, Audrey Chen, Eve Risser och Joe Morris.